SAMARKAND ECONOMY AND SERVICE INSTITUTE

Announcement

SAMARKAND ECONOMY AND SERVICE INSTITUTE

Announcement

2020-05-22 179

Машарипова Манзура Алимбаевнанинг «Хизмат кўрсатиш тармоқларида кичик бизнесни ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш» мавзусидаги 08.00.05–Хизмат кўрсатиш тармоқлари иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари) , 08.00.15-Тадбиркорлик ва кичик бизнес иқтисодиёти ихтисосликлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг ҳимояси Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSс.03/30.12.2019.I.18.01. рақамли Илмий кенгашнинг 2020 йил 28 май, соат 10:00 даги онлайн (масофавий) мажлисида бўлиб ўтади.

Манзил: Самарқанд шаҳри, Амир Темур кўчаси, 9 уй. Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти. Тел.: (998 66) 233-19-84. e-mail: sies_info@edu.uz.

SAMARKAND ECONOMY AND SERVICE INSTITUTE
DECLARATIONS
2020-05-22 201
2020-05-22 179
2020-05-21 462
MOST POPULAR NEWS
2020-04-17 1619