SAMARKAND ECONOMY AND SERVICE INSTITUTE

E'lon

SAMARKAND ECONOMY AND SERVICE INSTITUTE

E'lon

2020-07-09 3045

Режапов Хайрилло Хикматуллаевичнинг «Олий таълим хизматлари ва меҳнат бозори ўртасидаги муносабатларни такомиллаштириш»  мавзусидаги 08.00.05–Хизмат кўрсатиш тармоқлари иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари) ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг ҳимояси Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSс.03/30.12.2019.I.18.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2020 йил  23-июль, соат 10:00 даги онлайн (масофавий) мажлисида бўлиб ўтади.
Манзил: Самарқанд шаҳри, Амир Темур кўчаси, 9 уй. Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти. Тел.: (998 66) 233-19-84. e-mail: sies_info@edu.uz.

SAMARKAND ECONOMY AND SERVICE INSTITUTE
+2
°
C
H: +
L: -1°
���������
�����, 29 ������
������� �� ������
�� �� �� �� �� ��
+ + +10° +11° + +
-1° + + + -1°
HAPPY BIRTHDAY!
Toshmatov Sharof Urakboyevich
DECLARATIONS
2020-11-03 999
2020-11-03 920
2020-09-26 3657
MOST POPULAR NEWS
2020-10-27 11058
2020-04-17 9681
2020-06-19 9381