Telefon: 8(366) 233-38-72, Faks: 8 (366) 233-12-53

headeruz

IKKINCHI TA'LIMGA QABUL
IKKINCHI TA'LIMGA QABUL

2015/2016 o'quv yilida ikkinchi oliy ma'lumot bo'yicha qabulga ruxsat berilgan oliy ta'lim muassasalari ro'yxati

Oliy ta‘lim muassasalarining ikkinchi va undan keyingi ta‘limni olishga talabalarni qabul qilish O‘zbekiston Respublikasi Ta'lim muassasalariga qabul qilish bo'yicha davlat komissiyasining 2008 yil 13 avgustdagi 15-son bayoni bilan tasqiqlangan "O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalarida ikkinchi va undan keyingi ta'limini olish tartibi to'g'rsiesda NIZOM" ga muvofiq amalga oshiriladi

O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘rsiesda”gi Qonuniga (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlsiesning Axborotnomasi, 1997 y., 9-son, 225-modda) muvofiq, oliy (o‘rta maxsus, kasb-hunar) ma‘lumotga ega bo‘lgan shaxslar mazkur Nizomning 2-bandida belgilangan tartibda ikkinchi va undan keyingi oliy (o‘rta maxsus, kasb-hunar) ma‘lumotni olish huquqiga ega.

Ikkinchi va undan keyingi oliy (o‘rta maxsus, kasb-hunar) ma‘lumot bo‘yicha o‘qitish to‘lov-kontrakt (shartnoma) asosida amalga oshiriladi.
To‘lov-kontrakt asosida o‘qish uchun kontrakt (shartnoma)ni tuzish tartibi va shartlari “O‘zbekiston Respublikasi ta‘lim muassasalarida o‘qitishning to‘lov-kontrakt shakli va tushgan mablag‘larni taqsimlash tartibi to‘g‘rsiesda”gi Nizom (ro‘yxat raqami 795, 1999 yil 6 avgust) bilan belgilanadi.