Telefon: 8(366) 233-38-72, Faks: 8 (366) 233-12-53

headeruz

TANLOV ASOSIDA ISHGA QABUL QILISH
TANLOV ASOSIDA ISHGA QABUL QILISH  

Oliy ta‘lim muassasalariga pedagog xodimlarni tanlov asosida ishga qabul qilish Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 10 fevraldagi 20-son qarori bilan tasdiqlangan "Oliy ta‘lim muassasalariga pedagog xodimlarni tanlov asosida ishga qabul qilish tartibi to‘g‘rsiesda NIZOM"ga muvofiq amalga oshiriladi

Mazkur Nizom, “Ta‘lim to‘g‘rsiesda”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 5-moddasiga muvofiq, oliy ta‘lim muassasalariga pedagog xodimlarni (professor-o‘qituvchilar tarkibini) tanlov asosida ishga qabul qilish tartibini belgilaydi. 
Chuqur kasbiy bilimlarga va ilmiy yutuqlarga, ijodiy, ilmiy salohiyatga, yuksak intellektual qobiliyatlar va axloqiy fazilatlarga ega bo‘lgan, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi talablari darajasida mutaxassislar tayyorlash bilan shug‘ullanishga munosib bo‘lgan eng malakali pedagog kadrlarni tanlash uchun raqobat muhitini yaratish va ta‘minlash tanlovning maqsadi hisoblanadi.

Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 10 fevraldagi 20-son qarori