Telefon: 8(366) 233-38-72, Faks: 8 (366) 233-12-53

headeruz

 SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTINI 2017 – 2021 YILLARDA RIVOJLANTIRISH DASTURI

2017 2021