Telefon: 8(366) 233-38-72, Faks: 8 (366) 233-12-53

headeruz

TALABALAR HAQIDA NIZOM
TALABALAR HAQIDA NIZOM 

O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta mahsus ta'lim vazirligi oliy ta'lim muassasalari talabalari to'g'rsiesdagi tartib o'z ichiga oliy ta'lim mussasalarining talabalar bilan bo'g'liq ichki tartib qoidalarini mujassamlashtirgan. 

    Приказ об утверждении положения о высшем образовании

  Oliy ta'lim muassasalarida talabalar o'qishini ko'chirish, qayta tiklash va o'qishdan chetlashtirish tartibi to'g'rsiesda nizom

   Umumiy qoidalar

   Talabalar o'qishini ko'chirish

   O'qishni qayta tiklash

   Talabalar safidan chetlashtirish

   Yakunlovchi qoidalar

 O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalari talabalariga akademik ta'til berish to'g'rsiesdagi nizom

   Umumiy qoidalar

   Akademik ta'til berish va akademik ta'tildan qaytish

  Yakuniy qoida

  Ta'lim muassasalari talabalariga tibbiy ko'rsatmalar bo'yicha akademik ta'til berishga oid kasalliklar ro'yxati