Magistratura

Yo'nalishlar

Tushgan arizalar

1

5A230102 - Iqtisodiyot (Tarmoqlar va sohalar bo`yicha)

 

9

2

5A230201 - Menejment (Tarmoqlar va sohalar bo`yicha)

 

1

3

5A230401 - Marketing (Tarmoqlar va sohalar bo`yicha)

 

2

4

5A230601 - Davlat moliyasini boshqarish

 

3

5

5A230701 - Bank ishi (Faoliyat turlari bo`yicha)

 

1

6

5A230901 - Audit (Tarmoqlar va sohalar bo'yicha)

 

6

7

5A610101 - Xizmat sohasi (Faoliyat turlari va yo`nalishlari bo`yicha)

 

8

5A610201 - Mehmonxona xo`jaligini tashkil etish va boshqarish

 

1

9

5A610301 - Turizm (faoliyat yo`nalishlari bo`yicha )

 

3

Jami

26