SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институтида тижоратлаштиришга тайёр ишланмалари

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институтида тижоратлаштиришга тайёр ишланмалари

2020-07-02 2139

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институтида тижоратлаштиришга тайёр ишланмалар

РЎЙХАТИ

Ҳудудда аниқланган муаммолар

Қисқаса маълумоти

Муаллифнинг фамилияси, исми, шарифи

Лавозими телефон рақами

1

Томчилатиб сўғориш БСПО-01 (тупроқ остидан намлаб сўғориш) қўрилмасини Самарқанд вилояти Нуробод туманида боғдорчилик, писта, тут, бодом, узум, олма, зорларни ўстириш ва ташкил қилишда қўллаш.

 

Самарқанд вилоятида Нуробод туманининг лалмикор ва дашт худудларида писта, тут, бодом, узум плантацияларини БСПО-01 қўрилмасидан фойдаланиб янги фойдаланилмай ётган туманнинг захирадаги ерларида тутзорлар, пистазорлар, бодомзорлар ташкил қилиш.

Самарқанд вилояти Нуробод туманида янги турдаги тут дарахтларини чўл ва дашт ҳудудларида инновацион тутзорлар яратиш.

 • Чўл ва дашт ҳудудларида ер остидан намлаб суғориш қурилмаси ёрдамида тут плантацияларини барпо этиш;
 • Вилоятдаги лалмикор ерларда боғдорчиликни ташкил қилиш;
 • Янги ҳосилдор тут, писта, бодом, узум, олма кўчатларини кўпайтириш;
 • Нуробод туманининг дашт ҳудудларида ер остидан намлаб суғориш қурилмаси орқали писта ва бодомзорлар ташкил қилиш.

Олинган натижаларни синовдан ўтказиш ва жорий қилиш: Фермерларни қишлоқ хўжалиги соҳасидаги инновацион технологиялар билан таништиришга мўлжалланган маслаҳат пунктларини ўз ичига олган инновацион тутзорлар, писта ва бодомзорлар ташкил этиш ва йил давомида пилладан камида 3 марта ҳосил олишга эришиш.

Янги иш ўринлари ташкил этиш имкониятини яратади. БСПО-01 қўрилмасини ишлаб чиқарувчи цех ташкил қилиш имконияти яратилади.

Технология учун 2020\21 йиллар учун 500 миллиондан жами 1,0 млрд сўм талаб этилади ва ўз навбатида кунлик 1000-1500 донадан БСПО-01 қўрилмасини ишлаб чиқариш мумкин. Маҳсулот ишлаб чиқариш ҳисобига харажатлар 1 йилда тўлиқ қопланади.

Қаландаров Улуғбек Хусанович

“Математика” кафедраси асистенти,

97-920-69-08

2

Мамлакатимизда фаолият кўрсатаётган  ва баҳолаш орқали бошқарув қарорлари самарадорлигини оширишнинг илмий асосларини ишлаб чиқиш.

Тадқиқот шакли: Мамлакатимизда фаолият кўрсатаётган корхоналар самарадорлигини таҳлил этиш ва баҳолаш орқали бошқарув қарорлари самарадорлигини ошириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш.

Илмий-тадқиқот натижалари: - Корхоналар фаолияти самарадолигини таҳлил этиш ва баҳолашнинг илмий-услубий асосларини ишлаб  чиқиш, корхоналар таҳлилининг ижтимоий-иқтисодий хусусиятларини аниқлаш;

 • корхоналарда инвестицион ресурслар ва объектларнинг маълумотлар базаси шакллантириш ва таҳлилини ўтказиш;
 • хориж тажрибаси асосида корхоналар фаолияти самарадорлигини таҳлил этиш ва объектив баҳолаш усули таклиф қилинади ва  тегишли механизмлар орқали мавжуд муаммоларни  ҳал қилиш усулларини аниқлаш;
 • корхоналар самарадорлигини таҳлил этиш ва баҳолаш орқали инвестицион фаолият йўналишлари бўйича самарадорлигини аниқлаш методика  ишлаб чиқиш;
 • корхоналар самарадорлигини таҳлил этиш ва баҳолашдаинновацион лойиҳаларнинг самарадорлигини аниқлашда анъанавий усулларга нисбатан ишончли натижалар берадиган интеграл ёндашувни қўллашнинг илмий асослари ишлаб чиқиш.

Олинган натижаларни синовдан ўтказиш ва жорий қилиш: Ўзбекистонда корхоналар фаолиятини инновацион ривожлантириш орқали корхоналар иқтисодий самарадорлигини ошириш нинг илмий асосларини ишлаб чиқиш бўйича таклифлар берилади ва хулосалар олинади. Амалга оширилган илмий ишланмалар молиялаштириш кўзда тутилган.

Олинган илмий натижаларни чоп этиш: Тадқиқот натижалари дарслик, монография, Ўзбекистон Республикаси Олий Аттестация комиссияси ва Web of Science ва Scopus маълумотлар базасида индексацияланадиган журналларда чоп этилади.

Молиялаштириш ҳажми: 200 млн. сўм

Холиқулов Анвар Неъматович

“Иқтисодий таҳлил ва статистика” кафедра мудири, и.ф.н. доцент

91-551-05-53

91-523-51-87

3

 Самарқанд вилояти мисолида, Ўзбекистон ҳудудида “Кунлик ёлланма ишчилар” меҳнат бозорида “Иш марказини” яратиш ва тартибга солиш.

Тадқиқот шакли: Ўзбекистон Республикасида аҳоли бандлигини оширишга қаратилган илмий ишланма. Кунлик ёлланма ишчилар “Иш марказ”ларини ташкил этиш ва меҳнат бозорини тартибга солиш механизмини жорий қилиш.

Илмий - тадқиқот натижалар:  Ўзбекистон Республикасида “Кунлик ёлланма ишчилар” меҳнат бозорини тартибга солишни жорий этиш;

 • Кунлик ёлланма ишчилар меҳнат бозори тартибга солинади;
 • Кунлик ёлланма ишчиларни ёлловчи “Иш маркази” ташкил этилади;
 • Кунлик ёлланма ишчилар меҳнат муҳофазаси яратилади ва суғурталанади;
 • Иш ҳақи даромад олиш тизими тартибга солиниши орқали аҳолининг доимий иш ўрни яратилади ва шу орқали иш стажига эга бўлади;
 • “Иш маркази”ни юритиш махсус электрон сайт яратилиб шу орқали ҳам  ишга ёлланиш имконияти яратилади.

Олинган натижаларни синовдан ўтказиш ва жорий қилиш:

Республиканинг барча ҳудудларида махсус иш марказлари ташкил этиш орқали кунлик ёлланма ишчиларни иш билан таъминлаш. Иш марказларида махсус кунлик ишга ёлловчи агентликлар орқали уни ташкил этишни амалга ошириш.

Инновацион лойиҳани ҳудудлар бўйича илмий ишланмаларни молиялаштириш.

Олинган илмий ишланмаларни чоп этиш:

Тадқиқот натижалри Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси рўйҳати ва Web of Science ҳамда Scopus  маълумотлар базасида индексацияланган журналларда чоп этилади.

Молиялаштириш ҳажми: 1,5 млрд. сўм

Мустафоев Ғолиб Султонмуродович

 

“Тармоқлар иқтисодиёти” кафедраси ассистенти,

91 532-68-65

 

4

“Ўқув жараёнига инновацияларни жорий этиш механизмини такомиллаштиришда IABТ (интеграллашган автоматлаштирилган банк тизими) дастури”

 

 

Тадқиқот шакли. Банк соҳаси учун кадрлар тайёрлашда ўқув жараёнига IABT (интеграллашган автоматлаштирилган банк тизими) дастурини жорий қилиш.

Илмий-тадқиқот натижалари:

 • иқтисодий таълим йўналишларида, айниқса, “Банк иши, “Молия”, “Бухгалтерия ҳисоби”, “Иқтисодиёт”  таълим йўналишларининг ўқув режаларига IABТ (интеграллашган автоматлаштирилган банк тизими) дастури асосида ўргатиладиган фанларни жорий этиш;
 • IABТ дастури бўйича ўқув курсда ёшларга банкларнинг автоматлаштирилган дастурларида ишлаш кўникмаларини шакллантириш мақсадида ўқитиш;
 • тижорат банкларининг ходимларини буюртма асосида IABТ дастури бўйича малакаларини ошириш, негаки бу инновациянинг амалга жорий этилиши банк муассасаларида иш самарадорлиги кўрсаткичининг оширилишига кўмаклашади.

Олинган натижаларни синовдан ўтказиш ва жорий қилиш. IABТ дастури бўйича ўқув курсини жорий этиш ва малакали кадрларни тайёрлаш.

Олинган илмий натижаларни чоп этиш. Тадқиқот натижалари Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси рўйхатидаги илмий журналларда чоп этилади.

Молиялаштириш ҳажми: 200 млн.сўм

Маликова Дилрабо Мўминовна

 

 

 

 

 

 

 

 

“Банк иши” кафедраси ассистент,

90-250-77-86

6

Ўзбекистонда туризм соҳасини инновацион ривожлантириш орқали соҳага жалб этилган инвестицион ресурслар иқтисодий самарадорлигини оширишнинг илмий асосларини ишлаб чиқиш

 

Тадқиқот шакли: туризм соҳасини инновацион ривожлантириш орқали соҳага жалб этилган инвестицион ресурслар иқтисодий самарадорлигини оширишнинг илмий ва методологик асослаш

Илмий-тадқиқот натижалари:

 • туризмда инновацион-инвестицион фаолиятнинг илмий-услубий асосларини макро ва микроиқтисодиёт даражасида ишлаб  чиқиш, туризмда инвестицион ресурсларнинг ижтимоий-иқтисодий хусусиятларини аниқлаш;
 • туризмда инвестицион ресурсларни жалб этишни объектив зарурлигини асослаш орқали уларни туризм соҳа корхоналарини иқтисодий фаолиятидаги ўрнини кўрсатиб бериш;
 • хорижий тажрибаларни ўрганиш асосида туризмда инвестицион ресурслардан самарали фойдаланишни объектив баҳолаш орқали молиявий барқарорлик имкониятига эга бўлган кичик туристик корхоналар фаолиятини уйғунлаштириш асосида такомиллаштириш;
 • кўп омилли кореляцион усулдан фойдаланган ҳолда инвестицион ресурсларни баҳолаш самарадорлигини сифатли молиявий кўрсаткичларини интеграллаш асосида такомиллаштириш;
 • туризм соҳасида инновацион лойиҳаларнинг самарадорлигини аниқлашда анъанавий усулларга нисбатан ишончли натижалар берадиган интеграл ёндашувни қўллашнинг илмий асослари ишлаб чиқиш.

Олинган натижаларни синовдан ўтказиш ва жорий қилиш: Ўзбекистонда туризм соҳасини инновацион ривожлантириш орқали соҳага жалб этилган инвестицион ресурслар иқтисодий самарадорлигини ошириш нинг илмий асосларини ишлаб чиқиш бўйича таклифлар берилади ва хулосалар олинади. Амалга оширилган илмий ишланмалар молиялаштириш кўзда тутилган.

Олинган илмий натижаларни чоп этиш: Тадқиқот натижалари дарслик, монография, Ўзбекистон Республикаси Олий Аттестация комиссияси ва Web of Science ва Scopus маълумотлар базасида индексацияланадиган журналларда чоп этилади.

Молиялаштириш ҳажми: 200 млн. сўм

Ахроров Зариф Орипович

“Молия ва кредит” кафедраси ассистент,

97-576-77-66

7

Ўзбекистон ҳудудида хизмат кўрсатиш соҳаси субъектларида (туризм ва меҳмонхона, алоқа,автодиллерлик, реалторлик, консалтинг, агросервис, пуллик тиббий хизматлар, коммунал хизматлар ва бошқа хизмат турлари) бухгалтерия ҳисоби ва аудитининг яхлит методологик тартиблари яратилмаган.

 

Тадқиқот шакли: Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида (ПФ-4947-сон) ҳамда сервис соҳасини ривожлантириш Давлат дастурида белгиланган вазифаларни бажаришда бухгалтерия ҳисоби ва аудитининг назарий ва методологик асосларини такомиллаштириш.

Илмий-тадқиқот натижалар:

 • Хизмат кўрсатиш ва сервис соҳаси субъектларида алоҳида турдаги хизматлардан олинадиган даромадларни тан олиш ҳамда уларни баҳолаш, ҳисоб-китоб қилиш ҳамда жорий ҳисоб ва молиявий ҳисоботда акс эттириш тартиблари ишлаб чиқилади;
 • Хизмат кўрсатиш ва сервиснинг алоҳида турлари бўйича ҳаражатларни таснифлаш, таркибини аниқлаш, тақсимлаш, уларни тизимли ҳисобини юритиш ҳамда таннархини аниқлаш (калькуляция қилиш) тартиблари ишлаб чиқилидаи;
 • Хизмат кўрсатиш ва сервис соҳаси субъектлари фаолияти аудитининг ташкилий ва методологик асослари такомиллаштирилади;
 • Хизмат кўрсатиш ва сервис соҳаси субъектлари молиявий ҳисоботини ҳалқаро стандартларга трансформация қилиш тартиблари ишлаб чиқилади ҳамда уларни аудитининг ҳалқаро стандартлари асосида аудиторлик текширувидан ўтказиш тартиблари ишлаб чиқилади;
 • Хизмат кўрсатиш ва сервис соҳаси субъектларини модернизациялаш жараёнлари ва улар самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар тизими уларни таснифлаш, баҳолаш ва аниқлаш алгоритмлари ишлаб чиқилади.

Олинган натижаларни синовдан ўтказиш ва жорий қилиш:

Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги, Ўзбекистон почтаси АЖ, Узтелеком АЖ, Мулк қўмитаси, Уй-жой коммунал хизматлар кўрсатиш Вазирлиги

Олинган илмий ишланмаларни чоп этиш:

Докторлик диссертациялари, илмий мақолалар, дарсликлар, ўқув ва бошқа қўлланмалар, илмий-услубий кўрсатмалар ва тавсиялар  чоп этилади. Тадқиқотлар натижалари Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси рўйхати ва Web of Scienсe ҳамда Scopus маълумотлар базасида индексацияланган журналларда чоп этилади.

Молиялаштириш ҳажми: 350 млн. сўм

Уразов Комил Бахрамович

 

 

 

 

 

Неъматов Ойбек Исматович

 

 

Пашаходжаева Дидора Даббархоновна

 

Ширинов Учкун Абдухалилович

“Бухгалтерия ҳисоби ва аудит” кафедраси мудири, и.ф.д., проф.

90 520-65-83

 

Шу кафедра ўқитувчиси

93 725-00-62

 

Шу кафедра катта ўқитувчиси

90 601-15-56

 

Шу кафедра катта ўқитувчиси

99 592-04-24

8

Қишлоқларда хизмат кўрсатиш соҳаси тармоқларини жадал ривожлантириш асосида аҳоли бандлигини ошириш бўйича илмий амалий тавсиялар ишлаб чиқиш

 

 

Тадқиқот шакли: Қишлоқ жойларида хизмат кўрсатиш соҳасининг АКТ, молия хизматлари, консалтинг хизматлари, маиший хизматлар, савдо хизматлари, туризм хизматлари, тиббий хизматлар каби тармоқларини устун ривожлантириш ва хизматлар сифатини ошириш асосида кўплаб янги иш ўринларини яратиш ва аҳоли даромадларини кўпайтириш.

Илмий тадқиқот натижалари:

 • мустақиллик йилларида вилоятлар кесимида қишлоқ ва шаҳар жойларида  хизмат кўрсатиш соҳасини ўсиш суръатлари, уларнинг ЯИМдаги улуши, аҳоли бандлигини таъминлашдаги  улуши қиёсий таҳлил қилинади, хизмат кўрсатиш соҳасида содир бўлаётган ўзгаришларда таъсир қилувчи омиллар аниқланади ва илмий хулосалар чиқарилади;
 • хорижда қишлоқ жойларда ушбу соҳанинг аҳоли бандлигини таъминлашдаги ролини ўрганиш ва унинг ижобий жиҳатларидан фойдаланиш имкониятлари баҳоланади;
 • қишлоқ жойларда хизмат кўрсатиш соҳасининг консальтинг, маркетинг, туризм каби турларини жадал ривожлантириш бўйича илмий-амалий ва услубий тавсиялар ишлаб чиқилади;
 • қишлоқларда хизмат кўрсатиш соҳасини кенгайтириш, хизматлар сифатини ошириш, уларнинг янги турларини ташкил қилишда, кўплаб янги иш ўринларини вужудга келтириш ва аҳоли бандлиги муаммоларини ҳал этишда кичик ва хусусий тадбиркорларнинг имкониятларидан фойдаланиш истиқболлари ва йўллари асослаб берилади.(Қишлоқ жойларда хизмат кўрсатиш соҳасида янги иш ўринларини вужудга келтиришни рағбатлантириш усуллари) номли илмий-амалий тавсиялар ишлаб чиқилади;
 • агросервис хизматларини кўрсатаётган фермер хўжаликларига имтиёзли солиқ ставкаларини ўрнатиш ва банк кредитларидан унумли фойдаланиши бўйича илмий таклифлар ишлаб чиқилади;
 • қишлоқ жойларида ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш инфратузилмани давлат хусусий шерикчилигини ривожлантириш механизми такомиллаштирилади;
 • “Қишлоқ жойларда хизматлар соҳасидаги субъектларни молиявий қўллаб-қувватлаш, туман ҳокимликлари молия ва банк муассасаларига мўлжалланган” илмий ва услубий тавсиялар ишлаб чиқилади”.

Олинган натижаларни синовдан ўтказиш ва жорий қилиш: Қишлоқ жойларда хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш асосида аҳолини иш билан таъминлаш концепцияси ишлаб чиқилади.

Олинган илмий натижаларни чоп этиш: Тадқиқот натижалари Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси рўйхати ва Web of Science ҳамда  Scopus маълумотлар базасида индексацияланган журналларда чоп этилади. “Хизматлар соҳаси ва қишлоқ аҳолиси бандлиги: муаммолар ва ечимлар” мавзуида 20,0 б.т. ҳажмида монография чоп этилади.

Молиялаштириш ҳажми: 480 млн.сўм

Мухамедов Мурод Мухаммедович

“Иқтисодиёт назарияси” кафедраси и.ф.д. профессор

91-524-35-55

9

Агрокластерларда логистик сервиснинг Just in time технологиясини ишлаб чиқиш ва жорий этиш.

 

Тадқиқот шакли: Агрокластерларда логистик сервиснинг Just in time технологиясини ишлаб чиқиш ва жорий этиш.

Илмий тадқиқот натижалари: JIT технологияси бўйича  техник-иқтисодий топшириқ лойиҳаси тайёрланади ва у техник-иқтисодий жиҳатдан асосланади. Агрокластерда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш, уларни бир нечта босқичларда чуқур қайта ишлаш натижасида тайёр маҳсулотга айлантириш жараёнидаги моддий ресурслар ҳаракати буюртмаларни самарали бошқариш асосида амалга оширилади. Моддий ресурсларни етказиб бериш учун бериладиган буюртмалар-буюртма ҳажми, буюртмани бериш вақти ва уни бажариш вақти мезонлари бўйича оптималлаштирилади.  Ушбу технологияни агрокластернинг амалий фаолиятига жорий қилиш натижасида, унинг ҳар бир бўғинидаги ишлаб чиқариш ҳажми камаймаган ҳолда, товар-моддий бойликлар заҳираси(қолдиғи) минималлашади (энг кам миқдорга келтирилади).

Олинган натижаларни синовдан ўтказиш ва жорий қилиш: Заҳираларни минималлаштриш усулларининг тўғрилиги бир неча марта тест синовидан ўтказилади ва Самарқанд вилоятидаги агрокластерлар фаолиятига жорий қилинади.

Олинган илмий натижаларни чоп этиш: Тадқиқот натижалари Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси рўйхати ва Web of Science ҳамда Scopus маълумотлар базасида индексацияланган журналларда  3 та мақола кўринишида  чоп этилади.

Молиялаштириш ҳажми: 200 млн. сўм

Бобоев Насим Диёрович

“Маркетинг” кафедраси катта ўқитувчиси

94-477-02-33

10

Янги туристик маршрутларни ишлаб чиқиш

 

Тадқиқот шакли:  Геоахбороттизимларидан фойдаланган ҳолда янги туристик маршрутларни ишлаб чиқиш

Илмий тадқиқот натижалари:

 • туристик маршрутлар ишлаб чиқиш бўйича илмий ва ўқув манбаларини танлаб олиш;
 • ҳудудларнинг туристик имкониятлари ва истиқболларини  тадқиқ қилиш;
 • туристик маршрутлар тайёрлашнинг услубий асосларини тайёрлаш;
 • ҳудудлар бўйича маркетинг тадқиқотларини олиб бориш;
 • янги йўналишлардаги туристик маршрутларни тайёрлаш;
 • яанги маршрутларнинг технологик хариталари ва сафар трасса паспортларини тайёрлаш.

Олинган натижаларни синовдан ўтказиш ва жорий қилиш: ишлаб чиқилган туристик маршрутлар туристик фирмаларга тақдим этилади ва туристик корхоналар веб-сайтларига жойлаштирилади. Туристик маршрутларни ишлаб чиқиш тамойиллари Ўзбекистон Республикасининг интеллектуал мулк Агентлигида расмий қайд қилиш учун тегишли хужжатлар тўплами тайёрланади.

Олинган илмий натижаларни чоп этиш: Тадқиқот натижалари Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси рўйхати ва Web of Science ҳамда  Scopus маълумотлар базасида индексацияланган журналларда чоп этилади. “Туризм маршрутларини ишлаб чиқиш” номли ўқув қўлланма тайёрланади ва чоп этилади.

Молиялаштириш ҳажми: 720 млн.сўм

Амриддинова Райхона Садриддиновна

“Туризм” кафедраси катта ўқитувчи

97-914-80-17 91-545-80-17

11

Дарё ва тоғга яқин ҳудудларда қишлоқ туризми турмаршрутларини ташкил этиш ва жойлаштириш ҳамда аҳоли бандлигини ошириш (Самарқанд вилояти мисолида

Тадқиқот шакли: Дарё ва тоғга яқин ҳудудларда қишлоқ туризмини ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятларини аниқлаган ҳолда, янги турмаршрутларни ишлаб чиқиш.

Илмий тадқиқот натижалари:

 • Самарқанд вилояти ҳудудида қишлоқ туризмини ривожлантириш борасида илмий-амалий    тавсиялар ишлаб чиқиш;
 • Мамлакатимизнинг қишлоқ жойларидаги туристик-рекрацион салохиятидан самарали фойдаланиш, туристик хизматлар турларини кўпайтириш, сифати ва ҳизматлар экспорт ҳажмини ошириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;
 • Самарқанд минтақасининг қишлоқ жойларида  бетакрор туристик ресурсларидан самарали фойдаланиш ҳамда ички ва халқаро туризмини изчил ривожлантириш асосида қишлоқ туризмини кластерини шакллантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмлари ишлаб чиқиш;
 • қишлоқ туризмини кадастрлаш асосида туристик ресурсларни паспортизация қилиш лозимлигини  асослаш;
 • Самарқанд вилоятида қишлоқ туризмини ривожлантиришнинг асосий йўналишларини очиб бериш ва минтақада туризмни ривожлантириш бўйича амалий тавсиялар ишлаб чиқиш.

- Ҳудудда  қишлоқ туризми  турмаршрутларини   жойлашув объектларининг  “йўл харитасини”    яратиш;

Қишлоқ туризмини ривожлантириш ва унинг мультипликатор самарадорлиги борасида      тавсиялар бериш;

Олинган натижаларни синовдан ўтказиш ва жорий қилиш

Қишлоқ туризми йўналишида сайёҳлик мажмуалари барпо қилиш яъни Ургут тумани Равотхўжа қўрғонида ҳамда  ҳудудга яқин дарё атрофида замонавий дам олиш масканлари ва санаториялар қуриш ва ишга тушириш шунингдек Ургут тумани тоғларининг сўлим жойларида ҳам туристлар учун замонавий дам олиш масканлари ва санаториялар қуриш ва ишга тушириш,Ургут туманидаги Равотхўжа ва Ғавсул Аъзам ёдгорлиги,  Пахтачи, Пайариқ ва Нуробод туманларидаги “Добусия” шаҳристони, “Кўктепа” ёдгорлиги, “Ҳазрати Довуд” зиёратгоҳи атрофларини ободонлаштириш, маданий мерос объектларини консервация ва реставрация қилиш, Ургут туманида хунармандчилик марказини тиклаш,Ургут,Жомбой,Нуробод туманларининг қишлоқ жойларида  ”Кўпкари”,”Миллий кураш”каби қадимий анъана ва маросимларни ўзида мужассамламлаштирган спорт турларини  миллий тўй  одатлари доирасида қишлоқ туризми билан боғлиқ  жиҳатларини  сайёҳларга кўрсатиш ва айнан қишлоқ жойлар майдонида театрлаштирилган томошаларни ташкил қилишни ўз ичига олди.

Олинган илмий натижаларни  чоп  этиш:

Тадқиқот натижалари Ўзбекистон Республикаси Олий Аттестация  комиссияси  рўйхати  ва Web of  Sciens  ҳамда Scopus маълумотлар базасида индексациялашган  журналларда чоп этилади.

Молиялаштириш ҳажми: 1,4 млрд. сўм

Остонов Ўткир Янгибоевич

“Тилларни ўқитиш” кафедраси катта ўқитувчи

93-729-49-13

12

Ўзбекистонда туризм хизматлари соҳасини ривожлантириш асосида аҳоли турмуш даражаси ва сифатини юксалтириш истиқболлари

 

 

Тадқиқот шакли: Турар ва нотурар жойларни расмийлаштириш механизмини такомиллаштириш асосида туризм соҳасида мехмонхоналар сонини кўпайтириш  имкониятларини яратиш.

Илмий тадқиқот натижалари:

 • Давлат-хусусий шерикчилигини ривожлантириш асосида туристик корхоналарда таълим сифатини ошириш (Илмий-услубий тавислар) йўллари ишлаб чиқилади;
 • Туристик корхонада иш ҳақи сарф-харажатларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш йўллар (услубий тавсиялар) асосланади;
 • Туризм хизматлари соҳасининг ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётини шакллантиришда ва аҳоли турмуш даражасини оширишда тутган ўрни асосланади;
 • «туризм хизмати», «аҳоли турмуш даражаси» тушунчаларининг хизматларни ҳамда соҳа ходимларининг турмуш даражасини ўзида акс эттирувчи янги тахрирдаги такомиллашган таърифи ва таснифи таклиф қилинади;
 • туризм хизматларининг аҳоли турмуш даражасига таъсирини ифодаловчи кўрсаткичларни аниқлаш ва уларни таҳлил этиш орқали соҳанинг ҳолати ҳамда ривожланиш тенденциялари баҳоланади;
 • туризм хизматларининг ялпи ички маҳсулотдаги улуши, соҳада банд аҳолининг ўртача меҳнат унумдорлиги индекси ва ўртача иш ҳақи индексини қўллаш орқали аҳоли даромадларининг иқтисодий ва ижтимоий самарадорлигини ҳисоблаш кўрсаткичлари ишлаб чиқилади;
 • туризм хизматлари соҳаси ривожланишининг аҳоли турмуш даражасига таъсирини баҳолаш асосида соҳада банд бўлган ходимларнинг ўртача иш ҳақнинг 2020-2025 йилларга мўлжалланшан прогноз кўрсаткичлари ҳисоблаб чиқилади.

Олинган натижаларни синовдан ўтказиш ва жорий қилиш: Ўзбекистонда туризм хизматларини кенгайтириш, хизматлар сифатини ошириш, уларнинг янги турларини ташкил қилиш, аҳоли турмуш даражасини оширишдаги истиқболлари ва йўлларини асослаб берилади.

Олинган илмий натижаларни чоп этиш: Тадқиқот натижалари Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси рўйхати ва Web of Science ҳамда  Scopus маълумотлар базасида индексацияланган журналларда чоп этилади. ”Инновацион иқтисодиётни ривожлантиришда туризм хизматларининг ўрни”  мавзуида 20,0 б.т. ҳажмида монография чоп этилади.

Молиялаштириш ҳажми: 230 млнўм

Ўрунбаева Юлдуз Пирназаровна

“Иқтисодиёт назарияси ” кафедраси катта ўқитувчиси

90-505-21-05

 

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI
+2
°
C
H: +
L: -1°
���������
�����, 29 ������
������� �� ������
�� �� �� �� �� ��
+ + +10° +11° + +
-1° + + + -1°
TUG`ILGAN KUNINGIZ BILAN!
Barakayeva Dilbar Xafizovna
E`LONLAR
2021-02-23 1025
2020-11-03 2522
ENG KO`P O`QILGAN YANGILIKLAR
2020-04-17 11557