SAMARKAND INSTITUTE OF
ECONOMICS AND SERVICE

Happy birthday!

Baxronov Sherzod Abdugafforovich
Berdikulov Valikul
Bagirova Sarvinoz Ravshanovna
Ashurov Baxtiyor Iskandarovich
Nazarov Otabek Umaraliyevich

Announcement

2022-08-16 148
2022-08-16 171
2022-08-12 493
2022-07-16 2829

Most read news

2020-10-27 33077
2020-04-17 29945
2020-06-19 29328
A new textbook has been... 2020-02-27 29096
SAMARKAND INSTITUTE OF ECONOMICS AND SERVICE
2020-07-02 8746

Happy birthday!

Baxronov Sherzod Abdugafforovich
Berdikulov Valikul
Bagirova Sarvinoz Ravshanovna
Ashurov Baxtiyor Iskandarovich
Nazarov Otabek Umaraliyevich

Announcement

2022-08-16 148
2022-08-16 171
2022-08-12 493
2022-07-16 2829

Most read news

2020-10-27 33077
2020-04-17 29945
2020-06-19 29328
A new textbook has been... 2020-02-27 29096