SAMARKAND INSTITUTE OF
ECONOMICS AND SERVICE

Happy birthday!

Baxronov Sherzod Abdugafforovich
Berdikulov Valikul
Bagirova Sarvinoz Ravshanovna
Ashurov Baxtiyor Iskandarovich
Nazarov Otabek Umaraliyevich

Announcement

2022-08-16 271
2022-08-16 312
2022-08-12 535
2022-07-16 2848

Most read news

2020-10-27 33110
2020-04-17 29960
2020-06-19 29350
A new textbook has been... 2020-02-27 29112
SAMARKAND INSTITUTE OF ECONOMICS AND SERVICE
2021-03-02 5586

Happy birthday!

Baxronov Sherzod Abdugafforovich
Berdikulov Valikul
Bagirova Sarvinoz Ravshanovna
Ashurov Baxtiyor Iskandarovich
Nazarov Otabek Umaraliyevich

Announcement

2022-08-16 271
2022-08-16 312
2022-08-12 535
2022-07-16 2848

Most read news

2020-10-27 33110
2020-04-17 29960
2020-06-19 29350
A new textbook has been... 2020-02-27 29112