SAMARKAND INSTITUTE OF
ECONOMICS AND SERVICE

Happy birthday!

Baxronov Sherzod Abdugafforovich
Berdikulov Valikul
Bagirova Sarvinoz Ravshanovna
Ashurov Baxtiyor Iskandarovich
Nazarov Otabek Umaraliyevich

Announcement

2022-08-16 273
2022-08-16 319
2022-08-12 538
2022-07-16 2848

Most read news

2020-10-27 33110
2020-04-17 29961
2020-06-19 29351
A new textbook has been... 2020-02-27 29112
SAMARKAND INSTITUTE OF ECONOMICS AND SERVICE
2020-01-27 10501
APPLICATION

About the degree of employment of graduates of the Samarkand Institute of Economics and Service Refe...

Read more

Happy birthday!

Baxronov Sherzod Abdugafforovich
Berdikulov Valikul
Bagirova Sarvinoz Ravshanovna
Ashurov Baxtiyor Iskandarovich
Nazarov Otabek Umaraliyevich

Announcement

2022-08-16 273
2022-08-16 319
2022-08-12 538
2022-07-16 2848

Most read news

2020-10-27 33110
2020-04-17 29961
2020-06-19 29351
A new textbook has been... 2020-02-27 29112