SAMARKAND INSTITUTE OF
ECONOMICS AND SERVICE

Happy birthday!

Baxronov Sherzod Abdugafforovich
Berdikulov Valikul
Bagirova Sarvinoz Ravshanovna
Ashurov Baxtiyor Iskandarovich
Nazarov Otabek Umaraliyevich

Announcement

2022-08-16 156
2022-08-16 185
2022-08-12 495
2022-07-16 2830

Most read news

2020-10-27 33078
2020-04-17 29947
2020-06-19 29328
A new textbook has been... 2020-02-27 29097
SAMARKAND INSTITUTE OF ECONOMICS AND SERVICE
2020-01-27 10491
APPLICATION

About the degree of employment of graduates of the Samarkand Institute of Economics and Service Refe...

Read more

Happy birthday!

Baxronov Sherzod Abdugafforovich
Berdikulov Valikul
Bagirova Sarvinoz Ravshanovna
Ashurov Baxtiyor Iskandarovich
Nazarov Otabek Umaraliyevich

Announcement

2022-08-16 156
2022-08-16 185
2022-08-12 495
2022-07-16 2830

Most read news

2020-10-27 33078
2020-04-17 29947
2020-06-19 29328
A new textbook has been... 2020-02-27 29097