SAMARKAND INSTITUTE OF
ECONOMICS AND SERVICE

Happy birthday!

Baxronov Sherzod Abdugafforovich
Berdikulov Valikul
Bagirova Sarvinoz Ravshanovna
Ashurov Baxtiyor Iskandarovich
Nazarov Otabek Umaraliyevich

Announcement

2022-08-16 159
2022-08-16 185
2022-08-12 495
2022-07-16 2830

Most read news

2020-10-27 33078
2020-04-17 29947
2020-06-19 29328
A new textbook has been... 2020-02-27 29097